Hockeyskador

Det är ingen slump att hockeyspelare behöver många slags skydd. Skador kan uppstå genom fall, sträckningar, tacklingar,klubbor, sarg eller puck. Det är alltså viktigt att se till att man är skyddad.

De vanligaste skadorna är tandskador, ledskador och huvudskador (hjärnskakning). Många gånger får hockeyspelare långvariga besvär med knän, handleder och rygg efter att den aktiva karriären är över.

En grundregel för all sorts träning eller idrottslig aktivitet är att aldrig träna med feber i kroppen. Känner man sig sjuk eller svag skall man därför omedelbart avbryta matchen eller träningen och vänta till dess man är helt återställd.

196136-skull-cat-scan

Tandskador

De flesta professionella hockeyspelare har en eller flera tänder borta. Det kan bero på att de träffats av en puck eller att de skadats av en hög klubba. Om man under en match skulle råka ut för en sådan olycka att en tand lossnar ska man sätta tillbaka den lossnade tanden genast och söka upp tandläkare. Detsamma gäller om man får ett blödande sår i munnen av till exempel en klubba så att en skada på tandköttet kan ha uppstått.

Ledskador

Vanligast är knäskador i samband med tacklingar eller fall, samt skador i en axel eller i en hand. En hård tackling eller en kollision med sargen kan leda till att axeln vrids ur led. En sådan skada är ytterst smärtsam och måste behandlas omedelbart. Handskador förebyggs bäst genom att man har bra handskar men de uppstår dessvärre ändå. Alla dessa skador kan vara av lindrigare eller svårare slag. För att förebygga kroniska tillstånd i rygg och leder kan det vara anledning att på ett tidigt stadium skaffa sig en kontakt med kan ge en god behandling. En rekommendation kan därför vara att söka kontakt med en naprapat.

Huvudskador

Även om man har hjälm kan man ådra sig hjärnskakning genom ett våldsamt fall då huvudet slår i isen. Det samma gäller om man i samband med en tackling träffar sargen med huvudet. Hjärnskakningar bör tas på största allvar och den skadade ska hållas i liggande ställning till dess man undersökt honom/henne. Innan man flyttar spelaren till omklädningsrummet ska man ha klart för sig omfattningen av skadan. Läkare kan behöva tillkallas.

Allmänna råd

Misstänker man att spelaren fått en nack-eller ryggskada skall spelaren inte flyttas från isen utan läkarundersökning. Finns ingen läkare på plats ringer man 112 för ambulans. I annat fall undersöker man skadan i båset men om spelaren har väldigt ont förs spelaren ut till omklädningsrummet.

Slutligen

Se till att vila ordentligt efter din skada. Det är viktigt att din skada får läka ordentligt innan du ger dig ut på isen igen. Om du går ut för tidigt så kan det bara förvärra för dig. Så klart så kan du så smått börja att träna då detta aldrig är fel men ta det lugnt och träna enligt de rekommendationer du får från din läkare, naprapat eller vem som har behandlat dig.